Grunnskole for voksne (1.-10. årstrinn)

Grunnskolen for voksne henvender seg til norske og minoritetsspråklige voksne og ungdom over opplæringspliktig alder år som av ulike grunner ikke har fullført hele eller deler av grunnskoleopplæringen og som har behov for videre opplæring.

For å søke om grunnskoleopplæring ved Johannes læringssenter må du bo i Stavanger kommune. Vi tilbyr også grunnskoleopplæring for innbyggere i Randaberg og Rennesøy kommune. Søkere fra disse kommune må først søke bostedskommunen. Du finner søknadsskjema her på denne siden

Grunnskolen for voksne tilbyr opplæring i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag etter ordinær læreplan for grunnskolen (Kunnskapsløftet). Vi tilbyr fagopplæring på ulike nivåer:

Språkklasse: På dette nivået arbeider en først og fremst med en grunnleggende innføring i fagene (kompetansemålene etter 4. og 7 trinn.). I tillegg tilbyr vi opplæring i kroppsøving.

Fagklasse: I fagklasse følger fagopplæringen mål etter 7. og 10. trinn. Her vil du blir vurdert med karakter i fagene i vårsemesteret.

Eksamensklasse: I eksamensklasse følger fagopplæringen mål etter 10. trinn. Her vil du få standpunktkarakterer, bli meldt opp til eksamen og avslutte med vitnemål.

For å bli deltaker på Grunnskole for voksne må du søke om plass. Skoleåret starter i august, men du kan søke hele året. Søknadsskjemaet leveres til Johannes læringssenter. Vi behandler søknader fortløpende, og du blir innkalt til samtale og kartlegging.  Kartleggingsresultatene avgjør hvilket nivå du blir plassert på.

Gruppene på Grunnskole voksne er inndelt etter faglig nivå, ikke etter alder. Det betyr at du kan gå med deltakere som er både yngre og eldre enn deg i gruppen din. Det betyr også at du kan gå på ulikt nivå i forskjellige fag.

De fleste går hos oss i tre år før de avslutter. Det er mulig å bruke både kortere og lengre tid, avhengig av progresjon og innsats. Du kan avslutte grunnskoleopplæring for voksne med vitnemål eller kompetansebevis.

Vi har rådgivningstjeneste som blant annet plasserer deg på rett faglig nivå, og som hjelper deg med innsøkingen til videregående skole. Vi samarbeider også med PP-tjenesten, Skolehelsetjenesten, Flyktningseksjonen, Barnevernstjenesten, NAV og Uteseksjonen.

Kontakt:

For mer informasjon eller spørsmål kontakt:
Runar Vathne, avdelingsleder Grunnskole voksne

E-post: runar.vathne@stavanger.kommune.no

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen