Ressurssenter for sansetap

Ressurssenter for sansetap er en del av Johannes Læringssenter. Der er det tilsatt fagkonsulenter som har ansvar for formidling av syns- og hørselshjelpemidler for innbyggere i Stavanger kommune.

 Tilsvarende stillinger i andre kommuner kalles ofte syn- og hørselskontakter. Tilbudet gjelder personer over 18 år.

Fagkonsulent syn:
Telefon direkte: 51 50 67 94
Telefon sentralbord: 51 50 66 00
Mobil: 95 87 72 58
Telefaks: 51 50 66 01
E-post: sansetap@johannesls.no
Besøksadresse: Haugesundsgata 27, 4014 Stavanger
Postadresse: P.b. 1576 Kjelvene, 4093 Stavanger

Fagkonsulent hørsel:
Telefon direkte: 51 50 67 95
Telefon sentralbord: 51 50 66 00
Mobil: 98 82 62 45
Teksttelefon: 51 50 66 05
Telefaks: 51 50 66 01
E-post: sansetap@johannesls.no
Åpningstider:
Mandag til fredag 08.00-15.00
Fagkonsulentene er lettest å treffe på telefon kl. 08.30-09.30.

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Smartbyen Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen