Kvalitets- og utviklingsmelding 2014

Stavanger kommunes Kvalitets- og utviklingsmelding 2014 inneholder resultater fra nasjonale prøver, eksamensresultater, resultater fra Elevundersøkelsen og resultater fra Stavanger kommunes foreldreundersøkelse.

I meldingen sammenlignes resultater fra Stavanger med gjennomsnittlige resultater for Rogaland og nasjonalt. Stavangers resultater sammenlignes også med et utvalg storbykommuner.

Avslutningsvis i hvert kapittel gis det en vurdering av foreliggende resultater og hvilke utfordringer skolene eller skoleeier har for det videre arbeidet med å utvikle elevenes opplæringstilbud.

 

Kvalitet- og utviklingsmeldingen for 2014 er utformet etter mal utarbeidet av Utdanningsdirektoratet.

 

Kvalitets- og utviklingsmelding 2014

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen