Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

Kvalitets- og utviklingsmeldingen gir en god oversikt over tilstanden i Stavangerskolen pr. oktober 2015.

Opplæringsloven stiller krav om at innholdet i meldingen skal omhandle både læringsresultater, læringsmiljø og frafall. 

Skårer over på eller over snittet
Stavangerelevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk og sluttvurderingen til eksamen, viser at våre elever skårer på eller over snittet nasjonalt. Resultatene viser også at Stavanger ligger godt an sammenlignet med andre storbyer. Resultater som fremkommer i kvalitets- og utviklingsmeldingen, vil danne grunnlag for nødvendige prioriteringer i forbindelse med videre forbedringsarbeid.

Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen