Kvalitets- og utviklingsmelding 2016

Stavangerskolen 2016 er en rapport om tilstanden i opplæringen om omhandler læringsresultateter, frafall og læringsmiljø.

Skoleåret 2015-2016 hadde Stavanger 14.790 elever. De to siste årene har Stavanger hatt en elevtallsøkning på 300 elever. I befolkningsframskrivingen forventes elevtallet i de offtentlige grunnskolene å øke til 15.300 i 2020.

Kvalitets- og utviklingsmelding 2016

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam