Hva kan du gjøre når barnet strever

Er du bekymret for ditt barns leseutvikling

Kjennetegn på at barnet strever med lesing

-        liker ikke å lese

-        sier det er vanskelig å fokusere på bokstavene (de hopper, «kommer mot»), linjene flyter sammen, bokstavene går over hverandre, bokstavene blir doble

-        strever med ordlesing

-        leser hakkete

-        leser mye feil

-        leser unøyaktig: gjetter, kutter eller legger til endinger

-        bytter om på bokstaver som ligner på hverandre, for eksempel b og d

-        bytter om på hele ord, for eksempel sol blir los

-        bytter plass på bokstaver, for eksempel fra blir far

-        legger til småord

-        strever med enkel/ dobbel konsonant, for eksempel tak – takk

-        leser svært sent eller nølende, ett ord om gangen

-        forstår ikke det som leses (ord, setninger, innhold og sammenhenger)

-        glemmer ord kort etter å ha lært å lese dem

-        leseleksene er en kamp

-        lesetrening har liten eller ingen effekt

-        det er lese- og skrivevansker i familien

Hva gjør du?

-        snakk med skolen om de deler din bekymring

-        snakk med barnet om hva som er vanskelig

-        få sjekket synet til barnet, også samsyn

-        henvis til PPT. Henvisningsskjema

 

10 leseråd til foreldre (utarbeidet av Lesesenteret):

1)      les bøker for barnet

2)      snakk om innholdet i teksten

3)      snakk om verden

4)      still spørsmål som inviterer til språkbruk (unngå spørsmål som gir «ja» eller «nei» til svar)

5)      les hele ord

6)      les høyt sammen med barnet

7)      la barnet ditt skrive

8)      øv på bokstav-lyd forbindelsen

9)      snakk om lesinga

10)   les selv – vær en lesende modell

Nyttige lenker:

http://dysleksinorge.no/

http://www.fug.no/

http://lesesenteret.uis.no/lese-og-skrivevansker/

Kontakt oss

Telefon
51 50 74 01/ 414  80 719

E-post
oppvekst.ppt.adm@stavanger.kommune.no

Besøksadresse
Torgveien 23, 4016 Stavanger

Postadresse
Postboks 8001, 4068 Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen