Alternativ og supplerende kommunikasjon

Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler tale, vil ha behov for alternative og/eller supplerende kommunikasjonsformer for å gjøre seg forstått. Noen vil ha behov for kommunikasjonsformer som helt erstatter talen, dette kalles alternativ kommunikasjon. Andre har behov for kommunikasjonsformer som kan støtte eksisterende tale som er utydelig eller svak. Dette kalles supplerende kommunikasjon. Alternativ og Supplerende Kommunikasjon forkortes ofte til ASK.

ASK kan være deres primærspråk, språket en del tenker med, lyder, ord, fakter, gester, overfortolking, samspillet med samtalepartner, strategier for effektiv kommunikasjon, metoder for innlæring og utvikling av kommunikative og språklige ferdigheter, ulike hjelpemidler som symboler, tegn(språk), kommunikasjons-tavler/-bøker, talemaskiner eller andre former for kommunikasjon som helt eller delvis erstatter tale.

Info til barnehager og skoler i Stavanger

Linker:

http://www.isaac.no/

http://www.ask-loftet.no/

 

Kontakt oss

Telefon
51 50 74 01/ 414  80 719

E-post
oppvekst.ppt.adm@stavanger.kommune.no

Besøksadresse
Torgveien 23, 4016 Stavanger

Postadresse
Postboks 8001, 4068 Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam