Barn med flere språk

En stor del av barna i barnehagen har annen bakgrunn, erfaring og førstespråk enn det som regnes for vanlig. Flerspråklige barn er ofte alle barn som forholder seg til og behersker flere språk på mange ulike nivåer og arenaer.

Å beherske flere språk er en verdifull kompetanse og ingen hindring for utvikling og læring i seg selv. Det er viktig å se på i hvilken grad det flerspråklige barnet kan nyttiggjøre seg språket i barnehagen i kommunikasjon og lek. Meningen med språk er å være i samspill og barn lærer norsk når ord, begreper og setninger er meningsfylt, interessant og relevant.  

Det kan i blant være vanskelig å vurdere hva som er årsaken til at et flerspråklig barn strever med språklig utvikling og læring. Svak fremgang kan skyldes manglende norskspråklige ferdigheter, men det kan også bunne i evnemessige eller språklige vansker.

Hvis en antar at et flerspråklig barn har språkvansker kan det ha behov for:

  • Språklig tilrettelegging og styrking av norsk språk hvor hensikten er å forstå innholdet i aktiviteter og samlinger
  • Tilpasset metode utfra barnets kunnskaper og erfaringer – hva har barnet som kan brukes?
  • Spesialpedagogisk tilrettelegging – barnet har forsinket språklig utvikling,  også på førstespråket.

Det er først ved behov for spesialpedagogisk tilrettelegging at foreldre og barnehagen henviser til PPT. 

 

 

Kontakt oss

Telefon
51 50 74 01/ 414  80 719

E-post
oppvekst.ppt.adm@stavanger.kommune.no

Besøksadresse
Torgveien 23, 4016 Stavanger

Postadresse
Postboks 8001, 4068 Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen