Er du bekymret for barnets regneutvikling?

Kjennetegn på at barnet strever med regning

 • barnet sier at det ikke forstår
 • trekker seg fra terningspill
 • må ha mye støtte i leksene
 • må telle «alt», ser ikke hele mengder
 • teller på fingrene
 • sliter med å huske tallfakta, 3+4 2+3
 • strever med problemløsningsoppgaver og tekstoppgaver
 • strever med å huske gangetabellen

 Hva gjør du?

 • snakk med barnet, gi støtte og oppmuntring
 • la barnet fortelle hvordan det tenker
 • snakk om matematiske begreper
 • "jakt" på matematikk i hverdagen
 • spill spill
 • la barnet bruke konkreter så lenge det trenger det
 • barn lærer i ulikt tempo, gi det tid til å lære
 • snakk med skolen, ta kontakt med lærer dersom oppgavene er for vanskelige
 • henvis til PPT

Nyttige  lenker:

matematikk.org

Foreldre teller

Kontakt oss

Telefon
51 50 74 01/ 414  80 719

E-post
oppvekst.ppt.adm@stavanger.kommune.no

Besøksadresse
Torgveien 23, 4016 Stavanger

Postadresse
Postboks 8001, 4068 Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam