Hvordan bidra til god psykisk helse?

Alle foreldre ønsker en god psykisk helse for sine barn.

Hvordan kan vi bidra?

 Med god støtte og hjelp til barnet så tidlig som mulig!

 

 M for:

 Mestring - Motstandskraft – Mulighet -  Mening

 Ha fokus på beskyttelsesfaktorer, bygg barnets identitetsgrunnmur.

 

Følelser

- å bedre barns evne til å gjenkjenne gode og vonde følelser. Hjelpe dem til å uttrykke, vise gode følelser og mestre de vanskelige.

Derfor må vi snakke om:

 • å være lei seg, å være glad
 • å være sint eller irritert
 • å være sjalu
 • å være nervøs
 • 

Kommunikasjon

-å bedre barnas evne til å snakke om følelser. Gi følelsene som sinne, glede, sjalusi, misunnelse et språk.

Derfor må vi snakke om:

 • hvordan vi snakker sammen både med og uten ord, stemmeleie, kroppsspråk
 • om å lytte
 • hvem kan hjelpe
 • å si det du egentlig vil si – være ærlig
 • 

Vennskap

– å bedre barnas evne til å få venner og til å takle avvisning og ensomhet. Snakke om hva et vennskap krever av å ta og gi, fleksibilitet og gjensidighet.

Derfor må vi snakke om:

 • hvordan beholde en venn
 • å mestre avvisning og ensomhet
 • hvordan takle konflikter med venner
 • hvordan få nye venner
 • 

Konfliktløsning

-å bedre barnas evne til å løse konflikter.

Derfor må vi snakke om:

 • hvordan gjenkjenne en god løsning
 • mobbing
 • å løse problemer
 • å hjelpe andre med å takle konflikter
 • 

Forandring og tap

-å bedre barnas evne til å takle forandringer og tap.

Derfor må vi snakke om:

 • forandring og tap som en del av livet
 • å mestre dødsfall
 • Besøke kirkegården
 • Å lære av forandring og tap

Mestring

-å bedre og å utvikle barnas evne til å bruke ulike mestringsstrategier.

Derfor må vi snakke om:

 • vi greier det sammen
 • hvordan vi hjelper andre
 • å tilpasse seg nye situasjoner
 • vi feirer og gleder oss sammen

 Anne Kjellevold og Astrid Helvig

Kontakt oss

Telefon
51 50 74 01/ 414  80 719

E-post
oppvekst.ppt.adm@stavanger.kommune.no

Besøksadresse
Torgveien 23, 4016 Stavanger

Postadresse
Postboks 8001, 4068 Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam