Mitt barn opplever mobbing på skolen

Mitt barn opplever mobbing på skolen

Alle elever har rett til å ha det trygt på skolen og elever har en egen «arbeidsmiljølov» (Opplæringslova § 9a) som sier at de har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø. Dette betyr at ingen former for trakassering eller mobbing skal tolereres og ansatte/ledelse på skolen har ansvar for at krenkelser og mobbing opphører.

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet om mobbing

Hva bør du som forelder gjøre?

  • Meld fra til skolen hvis barnet ditt opplever mobbing. Skolen skal da starte sin handlingsplan mot mobbing. Be om en plan som sier noe om hvilke tiltak skolen skal starte opp og hvordan effekten av disse skal måles.
  • Det anbefales ikke at foreldrene forsøker å ordne opp seg i mellom. Ved digital mobbing er det viktig å ta vare på beviser ved hjelp av for eksempel "print screen".

 Alle skoler skal ha sin egen handlingsplan mot mobbing. Skolen skal sette i gang tiltak hvis foreldre, eleven selv, eller skolens personal melder i fra om mobbing.

 I noen tilfeller kan barnet ha problemer med å komme på skolen.  PPT kan da kontaktes.  

Tiltak for skolevegring   

Kontakt oss

Telefon
51 50 74 01/ 414  80 719

E-post
oppvekst.ppt.adm@stavanger.kommune.no

Besøksadresse
Torgveien 23, 4016 Stavanger

Postadresse
Postboks 8001, 4068 Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen