Mitt barn vil ikke/klarer ikke å gå på skolen

Det er mange grunner til at barn får det vanskelig med å gå på skolen og det er viktig å finne ut hva som er årsaken.  Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring.   (Opplæringslova § 2-1 5. ledd).

  • Generelle råd

Det anbefales å få barnet/ungdommen tilbake på skolen så snart som mulig. Lengre fravær vil gjøre situasjonen verre. Generelt anbefales det ikke hjemmeundervisning, siden dette blir en kortsiktig løsning. Har barnet skolevegring anbefales det å lytte til barna, ikke bli sinte eller kjefte, hjelp barnet på en måte som skaper trygghet, vis forståelse og vilje til å hjelpe.

  • Hva bør du som forelder gjøre?
  1. Foreldre skal melde fra skriftlig til skolen ved alle typer fravær.
  2. Ta kontakt med kontaktlærer for en samtale så fort som mulig. Det utarbeides en felles plan for å få eleven tilbake på skolen sammen med skolen (skolens ledelse og eventuelt helsesøster)
  3. Eleven selv skal tilbys samtale med helsesøster.
  4. Hvis fraværet ikke bedres umiddelbart, bør dere/skolen ta kontakt med PPT sitt skolevegringteam.
  5. Ønsker dere foreldre veiledning kan dere ta kontakt med Helsestasjonens familiesenter på tlf: 952 75 211

Tror dere mobbing er årsaken? Mitt barn opplever mobbing på skolen

  • Hva kan PPT gjøre?

PPT har et lavterskeltilbud for elever som har vansker med å komme seg på skolen. PPT har faste møter hver onsdag fra 9-11 og det settes vanligvis opp to møter. Møtene har til hensikt å finne felles tiltak mellom skole og foreldre/elev. Etter møtene vurderes behov for videre oppfølging hos PPT.  Det må sendes en henvising fra skolen sammen med foreldrene.

Kontaktinformasjon til PPT sitt skolevegringsteam:

Elin Solli: 51 50 87 81

Link til henvisningsskjema skolevegring

 

 

Kontakt oss

Telefon
51 50 74 01/ 414  80 719

E-post
oppvekst.ppt.adm@stavanger.kommune.no

Besøksadresse
Torgveien 23, 4016 Stavanger

Postadresse
Postboks 8001, 4068 Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen