Språklige forsinkelser og språkvansker

Kjennetegn på at barnet har språkvansker

- barnet babler lite

- barnet snakker lite

- begrenset ordforråd

- anvender korte setninger på to eller tre ord

- lærer få nye ord eller glemmer hva ord betyr

- oppfatter ikke beskjeder

- forstår ikke reglene i lek, spill og aktiviteter

- viser liten interesse for bøker og å bli lest for

- strever med oppmerksomhet og utholdenhet i situasjoner som krever språk

- rigid og lite fleksibel

- viser liten interesse for sosialt samspill med andre barn

- kommer lett i konflikt med andre barn

- stiller få spørsmål

                                             

Hva gjør dere?

- snakk med de ansatte i barnehagen

- kontroller hørsel

- sett ord på ting rundt barnet

- involver dere i barnets lek

- snakk om det dere gjør

- les enkle gode bøker med gode bilder, snakk om bildene

- syng

- ikke korriger barnet når det sier feil, gjenta riktig og utvid setningen til å bli en god modellsetning

- språket læres best gjennom konkret og visuell tilnærming (ting og bilder)

- kontakt PPT for konsultasjon eller henvisning

 

Informasjon hentet fra Statped og Dysleksi Norge

 

 

 

Informasjonen i denne artikkelen er hovedsakelig hentet fra Stat.ped.no

 

 

Kontakt oss

Telefon
51 50 74 01/ 414  80 719

E-post
oppvekst.ppt.adm@stavanger.kommune.no

Besøksadresse
Torgveien 23, 4016 Stavanger

Postadresse
Postboks 8001, 4068 Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen