Stemmevansker

Både barn, ungdommer og voksne kan utvikle ulike former for stemmevansker. En stemmevanske kan gi utslag i nedsatt kvalitet på stemmen. Nedsatt stemmekvalitet gir oftest utslag i heshet, men det er viktig å være oppmerksom på at stemmevansker også kan ha andre tegn og symptomer.

Vår talespråklige måte å kommunisere på forutsetter at stemmen vår fungerer. Ulike former for stemmevansker kan i verste fall medføre både smerter og nedsatt evne til å kommunisere. Dersom ditt barn har hatt nedsatt stemmekvalitet over lenge tid skal du oppsøke barnets fastlege. Ved behov kan fastlegen henvise videre til øre-nese-halslege. PPT kan bistå med stemmeutredning og i noen tilfeller også direkte behandling. I tillegg kan PPT hjelpe til med å opprette et samarbeid mellom hjem og barnehage/skole som legger vekt på å endre en uhensiktsmessig stemmeatferd.

For å få mer utfyllende informasjon om stemmevansker oppfordres du til å besøke Statped sine nettider. Her kan du blant annet finne svar på hva som kan forårsake ulike typer stemmevansker/diagnoser og mulige konsekvenser av stemmevansker. Det vises også til informasjon på hvem du kan kontakte ved spørsmål, og hvordan du kan oppsøke hjelp dersom du er bekymret for om ditt barn har en stemmevanske.

 

Kontakt oss

Telefon
51 50 74 01/ 414  80 719

E-post
oppvekst.ppt.adm@stavanger.kommune.no

Besøksadresse
Torgveien 23, 4016 Stavanger

Postadresse
Postboks 8001, 4068 Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen