Synsvansker

Kjennetegn på at barnet kan ha synsvansker

 • barnet myser mye
 • klager over uklart syn
 • lukker ofte et av øynene
 • blir fort sliten av nærarbeid
 • barnet er veldig lyssky eller mørkredd
 • klager ofte over hodepine
 • barnet er klumsete
 • barnet ser ikke ting på lang avstand
 • barnet klager på at bokstaver og ord blir doble eller de hopper
 • har vansker med å sitte stille og konsentrere seg
 • unngår lesing og annet nærarbeid
 • barnet blir fort sliten av å lese

Fra Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse

Hva gjør du

Gjennomfør en grundig synskontroll. Dersom det er mistanke om lese- og skrivevansker må samsyn kontrolleres. Det er ikke tilstrekkelig å kontrollere syn på helsestasjon. Bestill gjerne tid hos en optiker som har kunnskap om leseferdigheter. Optikeren kan henvise videre til øyelege dersom det er mistanke om andre øyelidelser.

 

Hva gjør PPT

PPT sin oppgave for barn med synsrelaterte vansker er å tilrettelegge, bistå i utredning og veilede foreldre, skoler og barnehager for å fremme læring og utvikling. Gjennom ulike tester og oppgaver kan synspedagogen være med å avdekke hva barnet/eleven trenger av støtte og tilrettelegging. Statpeds støttesystem er ofte en samarbeidspartner og de tilbyr kurs til foreldre, barnehager og skoler.   

www.Sansetap.no

www.blindeforbundet.no

 

Kontakt oss

Telefon
51 50 74 01/ 414  80 719

E-post
oppvekst.ppt.adm@stavanger.kommune.no

Besøksadresse
Torgveien 23, 4016 Stavanger

Postadresse
Postboks 8001, 4068 Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen