Tilbud til skolene

PPT har tilbud om kurs, nettverk og konsultasjoner

Kursrekke for flerspråklige og flerkulturelle barn i barnehage og skole, høsten 2017

Kursrekken er arrangert av PPT Stavanger i samarbeid med Læringsmiljøsenteret UIS, Statped, Veiledningskorpset – Johannes læringssenter og Tolketjenesten. Kursrekken blir et møtested hvor man kan treffe andre som jobber med samme utfordringer.

 • Mål og innhold

Målet er at pedagoger skal kunne møte flerspråklige barn og unge, i barnehage og skole, på en bedre måte. Ved slutten av kursrekken har deltakerne mer kunnskap om:

 • Flerspråklighet – hvordan møte barn som ikke har norsk som førstespråk.
 • Flerkulturalitet i barnehage og skole.
 • Tolketjenesten  -bruk av tolk.
 • Å være pedagog i en flerkulturell barnehage og skole – tiltak.

Informasjon om kursrekken 

Påmelding i kursbasen.

For private barnehager/skoler: Bjørg Oddrun Hestnes Landa

 

Språkvansker

 • kurs, veiledning og konsultasjon

Invitasjon til språkkonsultasjon

Kontakt Barbro Kristine Vågen

 

Kursrekke om autismespekterforstyrrelser

Høsten 2017 arrangeres det nye kursrekker for personal i skolen som jobber med barn høytfungerende barn med autismespekterforstyrrelser.

 

Påmelding via kursbasen. For private skoler: kontakt Anette Vågå Ball

 

Fagvansker

 • kurs og veiledning i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og IKT
 • kurs og veiledning i hvordan bruke resultater fra kartleggingsprøver
 • Logos-konsultasjoner
 • veiledning i å skrive pedagogiske rapporter og Individuelle opplæringsplaner (IOP)
 • samtaler i forbindelse med overgang grunnskole - videregående skole
 • kurs for lærere som skal ha 1. trinn
 • leseveiledernettverk

Kontakt Eva Owren

 

Kursrekke i reguleringsvansker våren 2017

Informasjon om kursrekken

Påmelding i kursbasen

Påmelding for private skole: Else Marie Vassdal

 

 

Konsultasjon skolevegring

Henvisningsskjema (WORD)

 

ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon)

 • Tidlig kommunikasjonsutvikling, hvordan starte med ASK for barn som ikke har eller kan forventes en normal tale-/kommunikasjonsutvikling
 • En gjennomgang av ASK-feltet fra tidlig kontakt-samspill til avanserte ASK-løsninger
 • Ulike ASK/ kommunikasjonshjelpemidler, hva finnes og hva kan være egnet til hva/hvem
 • PODD (Pragmatisk Organisert Dynamisk Display) hva er det, og hvem kan det være egnet for
 • Betjening og bruk av data/kommunikasjonshjelpemidler, hvilke hensyn må tas ved valg av løsninger
 • Annet etter avtale

Enkeltkonsultasjon - ASK:

 • Søknad på data og kommunikasjonsløsninger fra NAV Hjelpemiddelsentral, bistand til utforming av søknad.
 • Kan det være aktuelt å tenke ASK til mitt barn/ungdom - drøfting?
 • Annet

 

 

   

Kontakt oss

Telefon
51 50 74 01/ 414  80 719

E-post
oppvekst.ppt.adm@stavanger.kommune.no

Besøksadresse
Torgveien 23, 4016 Stavanger

Postadresse
Postboks 8001, 4068 Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen