Eg vil lære

Prosjektet Eg vil lære! er rettet mot barn i 1. og 2. klasse i familier med lav inntekt eller i familier med tiltak fra barnevernet.

Bilde av en liten gutt som løper med ranselen på ryggen.Målet er at disse barna skal få mulighet til å utvikle ferdigheter i tråd med sine evner og klare å fullføre videregående opplæring. Dette skjer i samarbeid mellom familiene, Nav eller barneverntjenesten, skole og PPT.

Prosjektperioden er fra 2014-18.

Forskning viser at barn som lever i familier med lav inntekt skiller seg fra barn for øvrig ved at de i mindre grad deltar i fritidsaktiviteter, har vansker med å opprettholde vennerelasjoner og har større problemer med læring.

Brosjyre Eg vil lære! - til foreldre som har kontakt med sosialtjenesten i Nav

Brosjyre Eg vil lære! - til fosterforeldre og foreldre som har kontakt med barnevernet

Prosjektgruppa:

Jorunn-Marie Rødne PPT

Inger Elvik,  fagstab barn og unge

Atle Melangen, fagstab barn og unge

Gurid Lomeland, fagstab skole

Venke Corneliussen, barnevernet

Kristine Aanestad,  «Fritid for alle,

Cecilie Langaker Willumsen, NAV Hundvåg og Storhaug

Åse Tomine Berge, helsestasjon og skolehelsetjeneste

Anne Kristine Maudal, FO

Birgit Molland, fagstab levekår

Marta Mehus Langholm, barnevernet

Anne Kristine Bratteli rektor Kvaleberg skole

 

 

 

Kontakt oss

Telefon
51 50 74 01/ 414  80 719

E-post
oppvekst.ppt.adm@stavanger.kommune.no

Besøksadresse
Torgveien 23, 4016 Stavanger

Postadresse
Postboks 8001, 4068 Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen