Tilbud til voksne

Voksne som har mangelfull grunnskoleutdanning, eller som av andre grunner ikke har grunnleggende ferdigheter i norsk, engelsk, matematikk, IKT og samfunnskunnskap, kan ha rett til spesialundervisning. PPT har ansvar for å vurdere disse rettighetene, som er hjemlet i opplæringslovens § 4 A  1 og § 4 A – 2. Voksne kan henvende seg direkte til PPT for samtaler og vurdering.

 

Spesialundervisning for voksne skal tilpasses den enkeltes livssituasjon, både med tanke på opplæringens innhold, mengde og sted for opplæring.

 

I Stavanger er det Johannes Læringssenter som er ansvarlig for voksenopplæring, og PPT har nært samarbeid med læringssenteret.

Kontakt oss

Telefon
51 50 74 01/ 414  80 719

E-post
oppvekst.ppt.adm@stavanger.kommune.no

Besøksadresse
Torgveien 23, 4016 Stavanger

Postadresse
Postboks 8001, 4068 Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen