Elevplass i Stavangerskolen

I forbindelse med flytting til Stavanger eller innenfor kommunen, er det gjerne aktuelt med skoleplass.

Skoleplass i Stavanger er regulert gjennom Forskrift om skoletilhørighet. Denne forskriften avklarer hvilke rettigheter elevene har til skoleplass og hvordan søkeprosessen er. I Stavanger er det videre innført fritt skolevalg. Framgangsmåte for å søke om fritt skolevalg framkommer også i forskriften.
Skolene i Stavanger.

Følgende hovedlinjer gjelder for tildeling av skoleplass:

  • Elever som skal starte på 1. og 8. trinn blir kontaktet av kommunen innen 15.10 ett år i forveien av skolestart. I forbindelse med denne registreringen av elevene, søker eleven om skoleplass. Vedtak om skoleplass for disse foretas innen 01.02.
  • Eleven/foresatte på andre klassetrinn skal kontakte sin nærmeste skole ved ønske om ny eller bytte av skoleplass i kommunen. Vedtak om skoleplass gjøres fortløpende.
  • Det er ikke opprettet ventelister ved noen av Stavangers grunnskoler.
  • Dersom eleven ikke er tilfreds med den skoleplassen som er tildelt, kan eleven/foresatte klage på vedtaket. Dersom klagen ikke blir imøtekommet ved skolen, vil klagen gå til endelig avgjørelse hos fylkesmannen.

Det er fastsatt særskilte inntaksgrenser mellom enkelte skoler. Beskrivelse av disse er angitt i Forskrift om skoletilhørighet §2.1. Kart over dem finner du her:

Kart Byfjord, Tasta,  Teinå og Tastarustå og Tastaveden skoler

Kart Kvernevik, Sunde og Revheim og Smiodden skoler

Kart Auglend og Tjensvoll skoler

Kart Eiganes og Lassa skoler

Kart Hundvåg og Skeie skoler og Austbø og Lunde skoler

Kart Gausel og Godeset skoler

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam