En skoledag med språkpraksis

Stavanger kommune samarbeider med Guidecompaniet for å gi elever med akademisk talent innen språk anledning til å praktisere fremmedspråk.

en guide sammen med en gruppe ungdomsskolelever i språkpraksis.Stavanger kommune ønsker å gi elever med akademisk talent tilpasset opplæring. Avtalen med Guidekompaniet inngår i dette arbeidet.

Får praktisere språk
En skoledag sammen med en guide er en spennende måte å få språkopplæring på. Elevene får også kjennskap til guideyrket. Turister som kommer til Stavanger får mulighet til å treffe flotte ungdommer som kan fortelle om hvordan det er å være ung i Stavanger på tysk, fransk, spansk og engelsk.

Variasjon
Skoledager med språkpraksis prøves i første omgang ut med elever fra 9. trinn fra Kannik og Tastarustå ungdomsskoler. Planen er å videreutvikle samarbeidet med skolene. En skoledag med språkpraksis vil gi elevene variasjon i opplæringen og språklig utbytte.

Språkpraksis. Et samarbeid mellom Guidecompaniet og Stavangerskolen from Stavanger skole og arbeidsliv on Vimeo.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen