Skolefritidsordningen (SFO)

SFO er et fritidstilbud til alle elever på 1.- 4. klassetrinn og for funksjonshemmede elever til og med 10. trinn.

SFO-året starter 1. august og varer til 30. juni. 

Åpningstiden er:
Mandag - fredag, kl. 07.30 – 16.30.
Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger SFO kl.12.00.

Påmelding: 
Søknadsfrist for inntak til SFO er 15. april. Elever som er tildelt plass beholder denne fram til utgangen av 4. trinn eller inntil plassen blir sagt opp.

Søknad om plass i SFO  (gjelder også oppsigelse/endring av plass).

Planleggingsdager 
SFO har stengt fem dager i året som er  planleggingsdager for personalet. Datoene kommer i egen informasjon fra skolen. 

Klage på avgjørelse om plasstildeling
Skolen tildeler barnet plass ved enkeltvedtak. Enkeltvedtaket kan ankes ved skriftlig klage til Oppvekst og levekår.

Heltid eller deltid
Skolefritidsordningen tilbyr plass-størrelser på 100 prosent og 60 prosent, som  normalt betyr en ukentlig oppholdstid på fem dager eller tre dager. Den enkelte skole sender ut egen informasjon om innholdet i tilbudet.

Vær oppmerksom på at 60 prosent plass ikke kan gi det samme aktivitetstilbudet som full plass. Aktivitetstilbudet er nært knyttet til plasstørrelse. Dette gjelder også for dager skolen ikke har undervisning.

Sett deg godt inn i det tilbudet som gis i SFO ved ditt barns skole. Tilbudet kan variere fra skole til skole ut fra størrelsen på  SFO, bemanningssituasjonen, mulighet for aktiviteter osv. 

NB!  Endring av 60 til 100 prosent plasstørrelse i SFO vil gjelde for minimum 3 måneder. Endringen vil gjelde fra påfølgende måned. Ved endring fra 100 til 60 prosent plass er det to måneders oppsigelsesfrist fra påfølgende måned.

Last ned infobrosjyre om Skolefritidsordningen

Infobrosjyre om Skolefritidsordningen

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen