Fakturering av SFO-plass

Årsavgiften fastsettes årlig og deles i 11 like terminer. Du får fem fakturaer på høsten og seks på våren.

Fakturering skjer forskuddsvis og forfaller til betaling den 1. i måneden. Dersom det er ønskelig kan fakturaen betales med avtalegiro. Uregelmessigheter i betalingen og mislighold av avtalen kan føre til at barnet mister plassen i SFO.

Det er 25 % søskenmoderasjon fra og med 2.barn i SFO. Betalingsreduksjonen beregnes av laveste plasstørrelse. Priser SFO

Oppsigelse av SFO-plass gjøres i samme portal som ved søknad om SFO-plass. Oppsigelsestid er to måneder regnet fra den 1. i påfølgende måned. Oppsigelsen må være registrert senest innen utgangen av mai dersom eleven ikke skal benytte SFO-plassen kommende skoleår.

Påmelding i skolefritidsordningen er bindende. Selv om barnet ikke har begynt i SFO, må plassen sies opp dersom den ikke skal benyttes.

Dersom du som forelder ønsker å redusere plass-størrelsen, gjelder det som oppsigelse av en del av plassen og oppsigelsesreglene gjelder. Hvis du ønsker å øke plass-størrelsen, gjelder det som påmelding til en større plassdel og påmeldingsreglene gjelder.

Det er anledning til å søke om 60 % friplass eller moderasjon (redusert betaling) for 100 % plass for familier med lav inntekt. Informasjon om friplass/redusert egenbetaling. Barnets skole kan også kontaktes for informasjon.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen