Funksjonshemmedes rett på SFO-tilbud

Stavanger kommune har eit tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1. – 4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1. – 10. årstrinn.

 

I Stavanger kommune gjelder følgende:

1.      SFO-tilbudet til ”barn med særskilt behov” skal så langt mulig være likt tilbudet i ordinær SFO – både når det gjelder pris, innhold og åpningstid.

2.      Tilbud om SFO gis uavhengig av om eleven går i spesialavdeling eller i ordinær skole

3.      SFO-tilbud for ”barn med særskilt behov” tilbys også på ungdomstrinnet

4.      ”Barn med særskilt behov” er definert som elever med vedtak om forsterket SFO-tilbud

 

For mer informasjon, søknadsskjema mv, ta kontakt med rektor på elevens hjemmeskole.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen