Søknad og priser

Årsavgiften fastsettes årlig og deles i 11 like terminer.

Fra og med 01.08.16 gjelder følgende terminbeløp.

100 % plass - 2.855 kr. per måned
60 % plass - 1.965 kr. per måned.

Det innrømmes 25 % søskenmoderasjon fra og med 2. barn. Moderasjon beregnes av laveste plasstørrelse. SFO har åpent 11 måneder per skoleår, f.o.m august t.o.m. juni.

Søk om plass i SFO

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen