Veiarbeid i Strandflåtveien, ny midlertidig adkomst.

Det skal bygges ny gang og sykkelvei i Strandflåtveien samtidig som vann og avløpsrør byttes ut. Arbeidet vil pågå fra 9 mai 2016 til 30 juni 2017.

I Strandflåtveien skal det bygges ny gang og sykkelvei. Samtidig vil vann og avløpsrør fornyes.  Dette kan føre til begrenset adkomst til boliger i deler av anleggsperioden. Det blir opprettet ny midlertidig adkomst fra sør via Nesflåtveien. Omkjøringsvei blir skiltet. Berørte naboer vil bli informert. Her finner du arbeidsplanen

Skisse over arbeidsområdet
 


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Smartbyen Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen