Trafikk

Trafikksikkerhet
Informasjon om Stavanger kommunes arbeid med trafikksikkerhet og hvordan du kan søke om trafikksikkerhetstiltak.

Parkering
Sjekk hvor det er parkeringsplasser i Stavanger. Stavanger parkering har ansvar for de kommunale parkeringsplassene.

Bussvei 2020
Et av de største samferdselsprosjektene på Nord-Jæren. Rogaland fylkeskommune leder arbeidet.

Bypakke Nord-Jæren
Om bompengeordningen i regionen og hva pengene skal brukes til. Fylkeskommunen har ansvar for prosjektet.

Ryfast
Ryfast er det nye undersjøiske veisambandet mellom ny E39 i Stavanger kommune og dagens riksveg 13 i Strand kommune. Statens vegvesen har ansvar for veiprosjektet. 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen