Vedlikehold av kommunale veier

Hvem har ansvar for å vedlikeholde veiene? Og hvor melder du om feil på veinettet?

De kommunale veiene
Stavanger kommune skal sikre framkommelighet på de kommunale veiene, legge til rette for trygg ferdsel og ivareta miljø- og samfunnsinteresser. Ansvaret gjelder også fortau, gang- og sykkelveier, torg og turveier i kommunen.

Med vedlikehold mener vi

Andre veier
Fylkesveiene i Stavanger er det fylkeskommunen som sørger for, mens Statens vegvesen tar seg av riksveiene og E39.

Huseiernes ansvar
Husiere har ansvar for renhold, strøing og feiing av fortau. De har også ansvar for å holde sluker og rister ved fortuet frie for løv og annet avfall. Les mer i politivedtektene for Stavanger, kapittel IV.

Henvendelser om veier
Meldinger om feil på veinettet rettes til veimeldingsentralen for fylkes-, riks- og europaveier på telefon 175.

Meldinger om feil på kommunens veier kan du legge inn på meldingstjenesten VOF. Kontakt Servicetorget i Stavanger kommune, tlf 51 50 70 90, hvis du har andre typer meldinger om det kommunale veinettet.

Hvis mangler ved veibanens tilstand er årsak til skade eller ulykke, gjelder de alminnelige erstatningsreglene.

Fant du det du lette etter? JA   NEI 
Kontakt oss 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen