Vinterberedskap på veiene

Park og vei i Stavanger kommune har ansvaret for å strø og brøyte de kommunale veiene, torgene, trappene, fortauene og gangveiene.

Park og vei vedlikeholder de kommunale veiene

Rogaland fylkeskommune har ansvaret for fylkesveiene i Stavanger. Statens vegvesen har  ansvaret for Riks- og stamveiene. Henvendelser om dette veinettet kan du rette til Vegmeldingssentralen tlf. 175.

 

Hvordan prioriterer vi brøyting og strøing av kommunale veier?

Vi har delt inn stedene vi skal brøyte og strø i tre grupper. Prioritet 1 er den viktigste. Vi vil som regel fullføre denne før vi tar fatt på prioritet 2. Etter prioritet 2 tar vi fatt på prioritet 3.

Målet vårt er holde de kommunale veiene og fortauene i god stand. I de meste hektiske periodene kan det likevel hende at vi ikke rekker alle veier som hører til under prioritet 2 og 3.

Prioritet 1, som vi tar uansett tid på døgnet:

 • Kommunale gater hvor det går kollektivtrafikk.
 • De viktigste gang- og sykkelveiene, hovedsakelig hovedsykkelrutene og de som går langs fylkesveiene.
 • De viktigste bratte bakkene. For eksempel der det går rutebusser.
 • Stavanger sentrum: Gågater, trapper og torg.
 • Gangveiene gjennom Kannikparken og Byparken.

Prioritet 2, som vi i hovedsak tar på dagtid mandag til fredag:

 • De viktigste samleveiene i boligstrøk. Veiens funksjon, trafikkmengde, adkomst til syke- og aldershjem, barnehager og lignende avgjør hvor viktig en vei er. 
 • Øvrige gang- og sykkelveier.
 • Øvrige trapper.
 • Fortau langs offentlige eiendommer.

Prioritet 3, dagtid mandag til fredag, etter at vi har fullført prioritet 2.

 • Øvrige boliggater, så langt vi rekker.
 • Henvendelser om glatte veier og fortau som er meldt inn på VOF eller til Servicetorget.

Ditt ansvar på glattå

Har du spørsmål om vedlikeholdet på de kommunale vinterveiene, kan du kontakte Servicetorget på telefon 51 50 70 90.

Fant du det du lette etter? JA   NEI 
Kontakt oss 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen