Sykkelparkering

For at flere mennesker skal velge sykkel framfor bil, er det viktig med gode og sikre parkeringsplasser for sykler.

Sykkelparkering er en viktig del av sykkelsatsingen til Stavanger kommune.  En stor fordel med å bruke sykkel bør være at det er lett og sikkert å sette sykkelen nær dit du skal.

Vi tar sikte på å etablere sikker og god sykkelparkering i hele Stavanger. Viktige knutepunkt med behov for sykkelparkering vil være kjøpesenter, gågater, torget, idrettshaller, kollektivholdeplasser, skoler, barnehager og steder hvor vi erfarer at behovet for sykkelparkering dukker opp. I forbindelse med kommunale bygg, skal Stavanger kommune etablere nødvendig sykkelparkering. Stavanger kommune bistår private aktører med veiledning der det er behov.

Sykkelparkering skal så langt det lar seg gjøre ha overbygg og ly for vær og vind.

Nytt parkeringshus for sykler på Jernbanelokket.

Tips: I parkeringshuset ved Stavanger konserthus er det mange parkeringsplasser for syklister.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam