Sykkelstrategien

Sykkelstrategien forteller hva Stavanger kommune skal gjøre for at flere velger sykkel som transportmiddel i byen vår.

Målet er at hverdagsreiser med sykkel skal økes med 1% pr år i perioden.

Stavanger skal ha Norges beste vinterdrift for syklister. 

Det skal være enkelt og trygt å sykle i Stavanger. 

Byen skal fremstå som en sykkelby både for våre innbyggere og turister.

Både av hensyn til klimaet og framkommeligheten må flere bilister velge andre måter å reise på. Sykkelen er et av de aller beste alternativene, både for klimaet og framkommeligheten.

Det viktigste kommunen skal gjøre er å 

  • ruste opp hovedrutene for sykkel og vedlikeholde dem godt
  • skille gående og syklende der det er mulig
  • få på plass gode, sikre sykkelparkeringer
  • etablere ordning med bysykler i sentrum
  • bidra til å få på plass sykkelstamvei mellom Stavanger, Forus og Sandnes.
  • støtte opp om Sykkelløftet, felleskampanjen for flere jobbreiser på sykkel.

 

Leder for sykkelsatsingen:
Roar Børresen
51 50 74 56
475 00 000 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam