Slik dokumenterer
vi sykkelsatsingen

Stavanger kommune dokumenterer grundig både behovet for og virkningen av de tiltakene vi realiserer for å øke hverdagssyklingen i distriktet.

Areal- og transportplanmodellen (ATP-modellen)
ATP- modellen er et verktøy som kan hjelpe oss å vurdere hovedsykkelrutenes trasé i forhold til hvor folk bor og jobber. Slik kan vi for eksempel finne den best egnede sykkelveien for barn til skolen, hva som er den beste ruta for å unngå bratte bakker eller hva som er korteste rute fra et sted til et annet.

Inspeksjon av sykkelveier
Vi kartlegger feil og mangler som vi kan rette på raskt, slik at hovedsykkelrutene blir mer trafikksikre, framkommelige og komfortable. Sommeren 2012 syklet vi gjennom alle hovedrutene med filmkamera. Ved hjelp av filmene finner vi ut hva vi bør og kan gjøre noe med på kort sikt.

Automatiske tellepunkter
For å kunne måle utviklingen i bruk av sykkel etablerer vi faste sykkeltellepunkter. Foreløpig finnes det tellepunkt

Sykkeltrafikken ved tellepunktene kan indikere eventuelle behov for nye tiltak og informere oss om virkningen av den jobben vi gjør for å få flere til å sykle. Målet er å etablere flere tellepunkter.

Sykkelregnskap
Metoden måler hvor god sykkelsatsingen er,og hjelper oss å evaluere arbeidet vårt. Antall kilometer sykkelveier som finnes, antall parkeringsplasser for sykkel, hvor mye penger som brukes på sykkel per innbygger og hvor fornøyde innbyggerne er viktige faktorer i sykkelregnskapet. Staten tok initiativ til metoden i Nasjonal transportplan 2010-2019.

Kartlegge parkeringsdekning
Kommuneplanen for 2010-2025 sier noe om hvor mange parkeringsplasser vi skal ha for sykler per person. I arbeidet med ny reguleringsplan for sentrumshalvøya kartlegger vi hvor mange sykkelparkeringer vi har i Stavanger sentrum.

Foto: shutterstock.com

Leder for sykkelsatsingen:
Roar Børresen
51 50 74 56
475 00 000 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam