Sykkeltelleren ved Møllebukta

I mai 2012 etablerte Stavanger kommune en sykkelteller ved gang- og sykkelstien forbi Møllebukta i Hafrsfjord.

Sykkeltelleren er plassert ved Madlaveien, en av hovedårene mellom Stavanger og Sola kommune.

Telleren er et søyleformet apparat som viser antall syklister som har passert til nå i dag, antall syklister hittil i år, og i tillegg dato og klokkeslett. Den teller syklister i begge kjøreretninger.

I tallene kan det ligge en ørliten feilmargin, som skyldes rulleskibrukere, sykkeltilhengere og lignende.

Etableringen er et ledd i kommunens arbeid med å fremme sykkel som transportmiddel og motivere flere til å sykle. Tellepunktet vil, sammen med andre automatiske tellepunkt, bidra til å dokumentere utvikling og variasjon i hvordan innbyggerne på Nord-Jæren bruker sykkel.

Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene på Nord-Jæren, Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune. Trafikkdataene fra telleapparatet lagres i Norsk Vegdatabank (NVDB).

Sykkeltelleren ved Madlaveien langs Hafrsfjord ble åpnet av varaordfører Bjørg Tysdal Moe i mai 2012.

Leder for sykkelsatsingen:
Roar Børresen
51 50 74 56
475 00 000 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen