Vedlikehold sykkelveier

Godt vedlikehold av sykkelveiene gir tryggere sykling og bedre sykkelopplevelse, sommer som vinter.

Vi brøyter og strør
Om vinteren har Stavanger kommune som mål

 • at hovedrutene for sykkel skal være brøytet innen klokka 06:00.
 • å starte brøyting på hovedrutene når snødybden er én centimeter. Vegbanen skal være tilnærmet bar innen to timer etter avsluttet snøfall.
 • å strø hovedrutene innen klokka 06:00 eller etter maksimalt to timer når veibanen er glatt.
 • Under ekstreme værforhold vil vi ikke greie å holde kravene, og ber om forståelse for det.

Vi koster og feier
Om sommeren er målet vårt å

 • feie hovedrutene to ganger hver måned, slik at gang- og sykkelveger holdes fri for jord, grus, glasskår, avfall, løvfall og lignende.
 • fjerne strøsanden etter vinteren innen 1. april, dersom frosten har gitt seg.

Hvem har ansvar for vedlikeholdet?
av sykkelveiene i Stavanger er fordelt mellom Stavanger kommune og Statens vegvesen.

byvåpen stavangerStavanger kommune har ansvar for

 • Gang- og sykkelveier langs fylkesvei og kommunal vei
 • Kommunal gate med fortau og og/eller sykkelfelt
 • Turveier

Feil og mangler meldes på VOF eller til Servicetorget på telefon 51 50 70 90.

logo statensvegvesenStatens vegvesen har ansvar for

 • Gang- og sykkelveier langs E39, riksvei og nylig nedklassifiserte riksveier
 • Riksvei og fylkesvei med fortau og/eller sykkelfelt

Feil og mangler meldes til Vegmeldingsentralen, tlf. 175.

Vi forsøker så godt vi kan å holde hovedrutene for sykling frie for snø om vinteren. Så tar du seg av selve sykkelen?

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam