Sykkelrute 1, Hinnaruta

Hinnaruta går fra Stavanger sentrum sørover langs fylkesvei 44 til kommunegrensen mot Sandnes på Forus.

Den sammenhengende Hinnaruta er ennå ikke helt komplett. Det er etablert sykkelfelt fra sentrum til Hillevåg og deretter tosidig gang- og sykkelvei til Hinna. Videre er det gang- og sykkelvei eller sykkelfelt gjennom Gausel til Forus.

Statens vegvesen opparbeider kollektivfelt langs fylkesveien, og når det arbeidet er ferdig, blir det sykkelfelt fra Stavanger sentrum (Lagårdsveien) til Hindalsdammen. Sykkelfeltet er på plass fra Haugåsveien til Breidablikkveien, og etableres nå fra Breidablikkveien til Gamleveien.

I reguleringsplanene er det tilrettelagt for å etablere sykkelfelt på hele denne hovedruta.

Hovedrutene og andre sykkelruter i distriktet finner du i heftet med sykkelkartene for Nord-Jæren, som du får gratis fra Servicetorget i Olav Kyrres gate 23. Du kan også laste kartbladene ned fra nettet.

Tasta - Forus

  • Rolig tempo, 39 minutter.
  • Krysser bilvei to ganger.
  • Minutt for minutt (NRK)

Skjermskudd fra NRKs filming av sykkelturen fra Tasta til Forus.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam