Sykkelrute 4, Tastaruta

Tastaruta er hovedsykkelruta fra sentrum og nordvestover mot Tasta og Randaberg.

Statens vegvesen har etablert sykkelfelt i Tanke Svilands gate og Randabergveien til Sjøveien. Stavanger kommune har blant annet forbedret skiltingen.

Videre nordover mot Randaberg skaper ennå forskjellige løsninger uoversiktlige situasjoner for syklister. Det er noen steder gang- og sykkelvei, noe sykling i boliggatene og andre steder går sykkelveien over i fortau.

Hovedrutene og andre sykkelruter i distriktet finner du i heftet med sykkelkartene for Nord-Jæren, som du får gratis fra Servicetorget i Olav Kyrres gate 23. Du kan også laste kartbladene ned fra nettet.

Tasta - Forus

  • Rolig tempo, 39 minutter.
  • Krysser bilvei to ganger.
  • Minutt for minutt (NRK)

Skjermskudd fra NRKs filming av sykkelturen fra Tasta til Forus.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam