Sykkelrute 5, Byfjordruta

Byfjordruta er hovedruta for syklister fra Stavanger sentrum, nordover langs Byfjorden mot Vardeneset og Dusavika, til kommunegrensen mot Randaberg.

Det er etablert sykkelfelt i Borgemester Middelthons gate, i Tastagata og i deler av Dusavikveien, til krysset ved Christian Bjellands gate.

Denne hovedruta har mange utfordringer for syklister, med systemskifter, avkjørsler fra boliger inn på gang- og sykkelveien og manglende eller utydelig skilting. Kommunen jobber med skiltingen og å gjøre forholdene for syklister bedre i krysset ved Stavanger konserthus.

En utbedring av sykkeltraséen langs Dusavikveien, fra Christian Bjellands gate til Gabbroveien, vil ligge inne i en kommende reguleringsplan fra Statens vegvesen.

Hovedrutene og andre sykkelruter i distriktet finner du i heftet med sykkelkartene for Nord-Jæren, som du får gratis fra Servicetorget i Olav Kyrres gate 23. Du kan også laste kartbladene ned fra nettet.

Tasta - Forus

  • Rolig tempo, 39 minutter.
  • Krysser bilvei to ganger.
  • Minutt for minutt (NRK)

Skjermskudd fra NRKs filming av sykkelturen fra Tasta til Forus.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen