Sykkelrute 6, Øyaneruta

Øyaneruta går fra Stavanger sentrum, over Buøy til en runde på Hundvåg.

Øyaneruta følger en trasé fra Stavanger sentrum med blandet trafikk, som går over i gang- og sykkelvei på bybrua. På Buøy går ruta i boliggater med blandet trafikk.

Hovedutfordringene på denne strekningen er på Engøy og på Sølyst, hvor gående og syklende deler smale arealer. Disse skal utbedres, og det skal bygges sykkelbru ved Hundvågkrossen.

Hovedrutene og andre sykkelruter i distriktet finner du i heftet med sykkelkartene for Nord-Jæren, som du får gratis fra Servicetorget i Olav Kyrres gate 23. Du kan også laste kartbladene ned fra nettet.

Tasta - Forus

  • Rolig tempo, 39 minutter.
  • Krysser bilvei to ganger.
  • Minutt for minutt (NRK)

Skjermskudd fra NRKs filming av sykkelturen fra Tasta til Forus.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam