Sykkelrute 7, Gandsfjordruta

Gandsfjordruta går fra Stavanger sentrum, sørover delvis langs fjorden til Jåttåvågen, og videre til kommunegrensen mot Sandnes.

Deler av Gandsfjordruta er blant de vakreste sykkelstrekningene vi har, langs fjorden mellom Hillevåg og Forusstraen. Ruta går også gjennom boliggater, på turveier og på gang- og sykkelveier, og er noen steder noe kronglete å sykle.

Deler av ruta oppleves ikke som en hovedrute fordi den går i gater med mange kryssingspunkter, der konflikter med bil oppstår og trange passasjer dukker opp.

Deler av ruta er regulert i planen for utbygging av nordre del av Jåttåvågen. Til utbyggingen er ferdig går det midlertidig trasé gjennom området. 

Nord og sør for friområdene ved Vaulen er det strekninger der syklister og trugjengere har separate veier. Senk gjerne farten forbi Vaulens badestrand når det er mye barn som ferdes i området.

I forbindelse med revisjonen av kommuneplanen, kan det bli aktuelt å legge om deler av ruta, som også er en del av en nasjonal sykkelrute.

Hovedrutene og andre sykkelruter i distriktet finner du i heftet med sykkelkartene for Nord-Jæren, som du får gratis fra Servicetorget i Olav Kyrres gate 23. Du kan også laste kartbladene ned fra nettet.

Tasta - Forus

  • Rolig tempo, 39 minutter.
  • Krysser bilvei to ganger.
  • Minutt for minutt (NRK)

Skjermskudd fra NRKs filming av sykkelturen fra Tasta til Forus.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen