Sykkelrute 9, Vestre ring

Hovedsykkelruta Vestre ring går fra Dusavik, via Tasta til Litle Stokkavatn. Derfra gjennom Tjensvollkrysset og østover til Hillevåg.

Denne hovedruta har delvis gang- og sykkelvei og går dels på turveien langs Litle Stokkavatn. Ellers går den i traseer med blandet trafikk.

Statens vegvesen arbeider med mulighetene for ny sykkelforbindelse mellom Tasta og Stokka (fra Byhaugen til Nedre Stokkavei). Dette er satt som krav i forbindelse med veiprosjektet Eiganestunellen og E39-utbyggingen nordover fra Stavanger.

Hovedrutene og andre sykkelruter i distriktet finner du i heftet med sykkelkartene for Nord-Jæren, som du får gratis fra Servicetorget i Olav Kyrres gate 23. Du kan også laste kartbladene ned fra nettet.

Tasta - Forus

  • Rolig tempo, 39 minutter.
  • Krysser bilvei to ganger.
  • Minutt for minutt (NRK)

Skjermskudd fra NRKs filming av sykkelturen fra Tasta til Forus.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen