Sykkelrute 2, Sørmarksruta

Sørmarksruta starter ved Våland, går sørover mot universitetet og videre over Grannes, Jåtten og Godeset til Forus.


For reisende til universitetet er dette en viktig trasé.

Ruta går gjennom boliggater, på turveier, gjennom industriområder og delvis på gang- og sykkelveier. Vær obs på at veien gjennom Sørmarka også er turvei for folk og ridende!

I og sør for Sørmarka er hovedruta midlertidig asfaltert, til ny sykkelstamvei mellom Stavanger, Forus og Sandnes er ferdig. Også lenger sør på Jåtten er en strekning asfaltert.

Sørmarksruta oppfattes nok som uoversiktlig. Derfor er dette den første hovedruta kommunen hever standarden på etter at sykkelsatsingen kom i gang våren 2013. På det bratteste og mest svingete strekket i Sørmarka bør farten senkes. Følg skilting og merking!

Så lenge Statens vegvesen sitt arbeid med Ryfast pågår i ved Gamlingen, vil det i dette området være omkjøring for syklister som bruker Sørmarksruta.

Hovedrutene og andre sykkelruter i distriktet finner du i heftet med sykkelkartene for Nord-Jæren, som du får gratis fra Servicetorget i Olav Kyrres gate 23. Du kan også laste kartbladene ned fra nettet.

Tasta - Forus

  • Rolig tempo, 39 minutter.
  • Krysser bilvei to ganger.
  • Minutt for minutt (NRK)

Skjermskudd fra NRKs filming av sykkelturen fra Tasta til Forus.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen