Kommunedelplan for Stavanger sentrum

  • Sentrumsplanen skal peke ut hvordan byen vår skal bli i framtiden. Planen legger opp til at flere kan bo, arbeide i og besøke sentrum. Nå er rådmannens forslag til justeringer i planen klar. Høsten 2017 kan du gi innspill til forslaget.

sentrum%20mot%20vest%20ORGINAL%20X300

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen