Kommunedelplan for Stavanger sentrum

  • Sentrumsplanen skal peke ut hvordan byen vår skal bli i framtiden. Snart legger rådmannen ut siste forslag til justeringer i planen for å ta hensyn til flere av innspillene vi har fått. 30. juni legger vi ut forslagene til endringer på våre nettsider. 13. juni orienterte rådmannen Kommunalutvalget om viktige endringer.

sentrum%20mot%20vest%20ORGINAL%20X300

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen